Lukk
Booking
Vennligst benytt følgende bookinglinker under for online-booking av overnatting og Gokart hos Hardangerpark.
Book overnatting
Book gokart
Covid 19: Hardangerpark har god plass og store fellesarealer slik at det er enkelt å holde avstand. Nærområdene byr også på mye vakker natur som man kan boltre seg i. Våre medarbeidere følger alle bransjenormer og veiledere for håndtering av smittevern fra Folkehelseinstituttet.

Gokart

Kanskje Norges flotteste gokartbane!

Velkommen til Hardangerpark Gokart!

Hardangerpark Gokart held til på ein av dei flottaste banane i landet. Banen har en lengde på hele 578 meter og en breidde på 8 meter.

Her kan du leige kartar for vaksen og barn, heilt frå 8 år. Banen er open i sommarhalvåret og for grupper etter avtale utanom opningstid. C-lisens, eigen kiosk, toalett/straum.

Prisar:

Over 15år: 900,- per time

8år til 15år: 750,- per time

Maksimalt 10 deltakarar per bestilling.

AVBESTILLING MÅ SKJE SÅ TIDLEG SOM RÅD, MINIMUM 24 TIMAR FØR OPPSATT KØYRETIDSPUNKT. DERSOM DU AVBESTILLER UNDER 24 TIMAR FØR OPPSATT TID PLIKTAR DU FRAMLEIS OG BETALE HEILE BELØPET.

Smittevernstiltak

Grunna Covid19 er det ikkje råd og gjennomføra gokart utleige på kun «drop-in». Dette er fordi me treng nødvendig tid for å reingjera og desinfisere utstyr før nytt bruk. Difor sett me i verk desse reglane.

Book årets Norgesferie

I år har du ein unik mogelegheit til å skapa minner for livet med sommarferie i Kinsarvik! Her møter dykk fjordlandskap i verdsklasse, fantastisk natur, flotte aktivitetar for store og små og spanande matopplevingar.

Ofte stilte spørsmål
Lurar du på noko?

Me gler oss alltid til å verta kjend med nye gjester. Ta kontakt for ein hyggeleg prat!

Ofte stilte spørsmål.